Periyodik Kontrol Nedir

İş Ekipmanları Yönetmeliği, işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve bu ekipmanların periyodik kontrolünü düzenlemektedir.

Periyodik kontrol, iş ekipmanlarının düzenli aralıklarla kontrol edilmesi ve gerekli bakım ve onarımların yapılmasıdır. Bu kontrol işleminin nasıl yapılacağı Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

Periyodik kontrol işlemi aşağıdaki adımlar ile gerçekleştirilmelidir:

  1. Kontrol işlemi, iş ekipmanının kullanım amacına uygunluğunu ve güvenli bir şekilde kullanılabilirliğini belirlemek için yapılmalıdır.

  2. İş ekipmanının yıpranmış, hasarlı veya eksik parçalarının kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu parçaların gerekli bakım veya onarım işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

  3. İş ekipmanının güvenlik donanımlarının (örneğin, acil durdurma butonu, koruyucu kapaklar vb.) doğru bir şekilde çalıştığından emin olunması gerekmektedir.

  4. İş ekipmanının kullanım talimatlarına uygun olarak kullanıldığından emin olunması gerekmektedir.

  5. Kontrol sonrasında, iş ekipmanının güvenli bir şekilde kullanılabileceği veya kullanılamayacağına karar verilmelidir.

Periyodik kontrol işlemi, iş ekipmanının kullanımına uygunluğunu ve güvenli bir şekilde kullanılabileceğini belirlemek için önemlidir. Bu nedenle, iş ekipmanları yönetmeliğine uygun olarak periyodik kontrol işlemlerinin düzenli olarak yapılması ve gerekli bakım ve onarım işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Bu konuda ayrıntılı bilgi için www.ekipmanmuayene.com adresini ziyaret edebilirsiniz.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *